VANLEGE SPØRSMÅL   ORDBOK   KART ADRESSER SKOLEAKTIVITETER ENGLISH
GRUNNVANN
VANNKVALITET
BORE EN BRØNN?
Geotekniske aspekt GEOTEKNISKE FORHOLD
FORVALTNING
OVERVÅKING
ORGANISASJONER
DATABASER
PROSJEKTER
PUBLIKASJONER

Gå til grunnvannsdatabasen GRANADA
Rapportering til brønndatabasen
Informer NGU om en brønn/kilde som ikke finnes i GRANADA

Googlesøk i
Grunnvann i Norge


NGU-logo

 

Skriv ut

Presseoppslag


NGU-nyheter


23. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljø, 11.- 12. mars 2014
Les nyhet
15.01.2014


Foredrag og rapport fra seminaret om grunnvann og kulturarv i Trondheim 14-15. mai 2013 er nå tilgjengelig
Les nyhet
06.11.2013

Innsendingsfristen nærmer seg; Spesialutgave "Groundwater and Cultural Heritage" i Quaternary International
Les nyhet
(01.11.2013)

Regn og grunnvann redder Bryggen i Bergen
Les nyhet
(18.10.2013)

Tidligere nyheter....

Grunnvannsrelaterte møter

Se oversikt


Webportalen Grunnvann i Norge er en tjeneste fra NGU. Innholdet er utviklet og vedlikeholdes av laget for Grunnvann og urbangeologi.


Grunnvann i Norge

Dette er en informasjonsportal om grunnvann, som er utviklet til hjelp for alle som vil vite mer om denne viktige vannressursen. Portalen inneholder både generell kunnskap og spesifikk informasjon om grunnvann i Norge. Her finner du blant annet informasjon om bruk, forvaltning og forskning og i tillegg inneholder den lenker til mange andre informasjons­kilder, inklusive databaser.

Klikk på figuren og oppdag grunnvannet!
Klikk på animasjonsfiguren og oppdag grunnvannet!
Skriv ut figuren.

23. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljø,
11.- 12. mars 2014
Foto: Jan Cramer, NGU

Grunnvann og urbangeologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har den glede av å invitere til det 23. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljø 11.-12. mars 2014 i Trondheim.


(15.01.2014)
Les mer

Utsatt innleveringsfrist;
fredag 20. desember 2013Foto: Riksantikvaren, Elin Rotevatn

Vi minner om innleveringsfristen for å sende inn artikkel til spesialutgaven Groundwater and Cultural Heritagei Quaternary International,som er en oppfølging til det 22. Seminaret som ble avhold på NGU i Trondheim
14. – 15. mai.

(02.12.2013)
Les mer

Regn og grunnvann redder Bryggen i Bergen


Foto: Hans de Beer

Etter 10 år med jevn senkning og stadig større skader viser de nyeste setningsmålingene fra Bryggen i Bergen en klar og positiv endring. Store deler av Bryggen har nå begynt å stabilisere seg. Vi ser til og med en liten terrengheving på enkelte steder. Dette viser at arbeidet med å endre vannbalansen og øke grunnvannsnivået under Bryggen lykkes.

(18.10.2013)
Les mer

  • NGU er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om grunnvannet til brukere i offentlig og privat sektor (Grunnvann i Norge).

© 2006 NGU. Kontaktadresse: Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim, Norge tlf: 73 90 40 00 fax: 73 92 16 20 e-post: grunnvann@ngu.no